Från cykel till moped

Alla åldrar har sina fordon, det första som man kommer i kontakt med är cykeln. Många kanske minns sina första vingliga färder på den lilla cykeln som föräldrarna hade tagit bort stödhjulen från. Ju äldre man blir desto bättre cykel vill man skaffa sig, tillslut så kommer man till den åldern att man får ta moppekort och börja köra moped.

När man börjat med moped så längtar man tills åldern är inne för att ta MC kort. Har man ett intresse så är det naturligt att även skaffa sig körkort för tyngre cyklar.  Gillar man fart och fläkt så är det naturliga steg att ta i livet att få åka större och större cyklar.

Om man har äldre syskon som också har gått samma väg från cykel till moped och vidare till motorcykel så är det rätt så naturligt att yngre syskon går samma väg. Nu är det inte alla som har ett motorintresse och vill skaffa sig moped vi 15 års ålder och kanske lätt motorcykel vid 16 och tung motorcykel vid 18 års ålder.

Alla är vi olika och har olika intressen, en del kanske skaffar cykel, och tar moped eller motorcykelkort först i vuxen ålder. Dock kan det vara en fördel att börja tidigt så man skaffar sig den erfarenhet det krävs att framför tvåhjuliga motorfordon.